L’art d’aprendre art: l’aprenentatge servei com a eina per a construir la identitat professional de l’estudiant. Una proposta pels estudis universitaris de les arts

Eva Gregori Giralt, José Luis Menéndez Varela

Resum


En aquest estudi examinem l’evolució dels projectes d’Aprenentatge Servei desenvolupats pels estudiants de tres grups-aula en una assignatura de formació bàsica ala Facultat de Belles Arts. Les característiques dels projectes i el progrés en els resultats obtinguts permeten inferir que els estudiants van començar a desenvolupar la identitat professional pròpia de llur disciplina.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra