L’avaluació dels aprenentatges i les competències en els seminaris col•laboratius a l’educació superior. Una innovació docent al grau de Pedagogia i d’Educació Primària de la Universitat de Barcelona.

Susanna Arànega Español, María del Mar Prats París, Leyla Claudina Castro González

Resum


En aquesta comunicació presentem una innovació que es va portar a terme a la Universitat de Barcelona el curs 2012-13 i 2013-141. La innovació implementada en dues assignatures troncals, una al grau de Pedagogia i una altra al d’ Educació Primàriaes basa en el disseny, desenvolupament i avaluació de seminaris col·laboratius on integrem el treball presencial i autònom dels estudiants per al desenvolupament de les competències.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra