Promoció de l’aprenentatge integrat mitjançant casos clínics interdisciplinaris al grau de farmàcia. valoració de l’aplicació a l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia II. Aprenentatge integrat mitjançant casos clínics

Àngels Franch, Margarida Castell, Francisco José Pérez-Cano, Anna Pérez-Bosque, M. Pilar Vinardell, Joana M. Planas, Trinitat Cambras, Cristina Castellote

Resum


En el context d’un projecte desenvolupat pel grup “Casos Clínics Transversals en Farmàcia”, es presenta el disseny, aplicació i valoració d’una activitat formativa basada en un cas clínic a l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia II (2012-13). Els resultats permeten concloure que la utilització d’un cas clínic multidisciplinari constitueix una eina útil per promoure l’aprenentatge integrat i la interrelació dels coneixements adquirits en diverses assignatures del Grau de Farmàcia.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra