La institucionalització de l’aprenentatge servei a la universitat espanyola

Pere Soler Masó, Pilar Albertín Carbo, Jaume Bellera Solà, Anna Bonmatí Tomàs, Raquel Heras Colàs, Mariona Masgrau Juanola

Resum


L’objectiu d’aquesta comunicació és analitzar el grau d’institucionalització de l’aprenentatge servei a les universitats espanyoles. Per fer-ho, es parteix de la rúbrica d’autoavaluació elaborada per Furco (2011). L’estudi s’ha realitzat mitjançant l’enviament d’un qüestionari electrònic i a partir de les respostes de vint professors d’universitats diferents que pertanyen a la Red Universitaria Española de Aprendizaje-Servicio (ApS-U). Els resultats indiquen, en general, un grau baix d’institucionalització d’aquesta pràctica educativa a les institucions espanyoles d’educació superior.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra