Ús de Google+ per a la cooperació docent interuniversitària

Joan Puig-Ortiz, Rosa Pàmies-Vilà, Jordi Ramon Martínez Miralles

Resum


En aquesta comunicació s’exposa la metodologia emprada per tal d’implementar un projecte docent innovador i interuniversitari. L’experiència es porta a terme amb assignatures de l’àmbit del disseny de màquines. S’utilitza la plataforma virtual google+ per a compartir i posar a disposició dels alumnes un nou material docent (apunts, vídeos, guions de pràctiques, videoconferències...) adaptat als canvis de l’Espai Europeu d’Educació Superior tot utilitzant recursos electrònics de lliure accés.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra