Incidència de diferents modalitats de tutoria per petits grups en els aprenentatges dels estudiants

Magda Rivero García, Ana Mª Antón Arribas, Montserrat Celdrán Castro, Josep Lluis Conde Sala, Marc Coronas Puig-Pallarols, Mercè Garcia-Milà Palaudarias, Maria Josep Jarque Moyano, Sonia Jarque Fernández, Eduard Martí Sala, Montserrat Moreno Zazo, Mª Ángeles Ortega Reverte, Núria Ribera Turró, Emili Miquel Soro Camats, Carme Triadó Tur, Rosa Maria Vilaseca Momplet, Feliciano Villar Posada

Resum


S’ha analitzat la incidència de tres modalitats de tutoria (presencial planificada i obligatòria; no presencial planificada i obligatòria; presencial oberta i a demanda) sobre les qualificacions en treballs escrits d’activitats grupals, en tres assignatures obligatòries del grau de Psicologia. Globalment, trobem diferències significatives a favor de les tutories presencials, planificades i obligatòries, i del caràcter planificat i obligatori, però no en totes les assignatures.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra