Implementació de l’aplicació informàtica MecMovies en l’assignatura ciència i resistència de materials. Cas Pràctic d’aprenentatge basat en la resolució de problemes per a grups-classe grans a les enginyeries

Albert Fabregat-Sanjuan, Francesc Ferrando Piera, Silvia De la Flor López

Resum


S’ha implantat l’ús d’una aplicació informàtica fonamentada en l’aprenentatge basat en la resolució de problemes. Aquesta aplicació té una interfície amb animacions i exemples en tres dimensions i també permet donar una resposta acada pregunta amb una autoavaluació. S’ha estudiat l’impacte de l’ús d’aquesta aplicació informàtica respecte la participació de l’alumnat, els resultats obtinguts en les avaluacions i com a eina de gran ajuda en l’avaluació continuada per grups-classegrans.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra