El compromís de l’estudiant davant el seu procés d’aprenentatge. “Compromís per aprendre”

Montserrat Mitjans Arnal, Raquel Martín-Venegas, Antoni Díez-Noguera, Francisco J. Pérez-Cano, Ruth Ferrer Roig, M. Pilar Vinardell Martínez-Hidalgo, Trinitat Cambras Riu

Resum


Per afavorir que els estudiants siguin responsables del seu aprenentatge i augmentar el seu grau de compromís, a l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I (Grau de Farmàcia) s’han realitzat enquestes als estudiants. El grau de compromís expressat pels estudiants s’ha relacionat amb indicadors qualitatius com ara les qualificacions obtingudes. Els resultats indiquen que la implicació dels estudiants és encara força baixa i per tant es conclou que cal estimular encara més la seva participació i el seu compromís.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra