Impacte del sistema de resposta personal en la docència del grau d'Infermeria: beneficis pels docents i els discents

Roser Ricomà Muntané, Alba Roca Biosca, Leticia Bazo Hernández, Lourdes Rubio Rico, Mar Lleixà Fortunio, José Benito Holgado García

Resum


Es presenta un projecte d’innovació docent que introdueix els Sistemes de Resposta Personal (SRP) (Clickers) a l‘ensenyament d’infermeria per tal de valorar l’impacte que poden tenir en el procés d’ensenyança aprenentatge dels estudiants, així com la acceptació per part dels docents i dels discents. També s’aporten els resultats preliminars del grau de satisfacció dels estudiants i professors de la prova pilot que s’ha dut a terme.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra