La comunicació oral en el context universitari. Reflexions arran d’una acció formativa orientada al desenvolupament de la comunicació oral de l’alumnat universitari

José Antonio Moreno Villanueva

Resum


La comunicació oral és una competència molt rellevant a l’espai europeu d’educació superior; tanmateix, l’alumnat universitari finalitza els seus estudis sense haver-la assolit plenament. En aquest treball es presenta un seguit de reflexions arran de la impartició d’un curs dissenyat per donar resposta a aquesta mancança. L’experiència evidencia que la pràctica reflexiva, a partir de la coobservació i l’autoavaluació, esdevé una metodologia idònia per al desenvolupament d’aquesta competència.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra