Bones pràctiques avaluatives en l'educació superior

Pol Capdevila Castells, Ana María Forestello

Resum


Presentem un estudi sobre pràctiques d'avaluació de les competències i com a eines per a l'aprenentatge en el Grau en Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra d'acord amb els canvis pedagògics que s'han anat introduint a partir de la implementació de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Destaquem aquelles pràctiques innovadores que poden servir al professorat a reenfocar la funció i els mètodes d'avaluació, donant-los idees per dissenyar i aplicar en la seva docència.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra