El pensament creatiu com a facilitador de la competència ètica i deontològica en el Grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Pompeu Fabra

Matilde Obradors, Irene Da Rocha, Ana Fernández-Aballí

Resum


L'Estratègia EU2020 busca introduir competències i valors per aproximar-se de manera crítica a problemàtiques socials. Fracassar en la introducció d'aquests valors i habilitats en la pràctica professional del alumnat de PUBRP resultarà en la perpetuació dels imaginaris públics i estructures de consum amb conductes socialment perjudicials. El projecte pretén generar el debat entre professorat pel que fa a l'ètica en la seva docència, i facilitar materials de suport per a aquesta reflexió.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra