La redacció acadèmica com a eina d’aprenentatge: escriure per aprendre

Elisa Rosado Villegas, Natalia Fullana Rivera, Joan Perera Parramon, Liliana Tolchinsky Brenman

Resum


Experiència d'integració de recerca i docència entorn de l'escriptura acadèmica duta a terme amb estudiants de grau i màster de diversos ensenyaments de la Universitat de Barcelona, amb un doble objectiu: a) proporcionar als alumnes l'experiència i les eines necessàries per redactar textos que responguin a les exigències formals i metodològiques d'un informe de recerca, i b) examinar possibles factors explicatius de la qualitat textual en una situació d'ensenyament-aprenentatge controlada.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra