PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ DUAL EN EL SISTEMA UNIVERSITARI CATALÀ

Jorgina Roure, Ferran Badia, Josep M Vilalta

Resum


Fruit d’un treball conjunt de reflexió entre les universitats catalanes, l’ACUP i la Direcció general d’Universitats ha portat a la redacció d’un Informe on es defineixen els elements clau que s’hauran de tenir en compte per a la promoció i el desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català. La formació dual en el sistema universitari català es presenta com una altra via de formació, tant en modalitat presencial com en modalitat virtual.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra