DUES EINES PER MILLORAR L’EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ: LA RUTA LITERÀRIA I EL BOOKTRAILER

Lorena Berríos Barra, Elisabet Contreras Barceló, Margarida Prats Ripoll

Resum


En aquesta comunicació es presenta una experiència d'innovació educativa,  punt de partida  d'un projecte d'innovació docent, l'objectiu del qual  és contribuir a millorar les competències literàries i digitals dels futurs ensenyants a partir de la multimodalitat i l'aprenentatge col·laboratiu. En el text s'aporta informació sobre projectes didàctics a l'entorn de rutes digitals i booktrailers duts a terme per alumnat de tercer dels Graus de Mestre de la Universitat de Barcelona.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra