LA COL·LABORACIÓ DE LA UNIVERSITAT EN LA INCLUSIÓ EDUCATIVA ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA

Patricia Olmos Rueda, Òscar Mas Torelló, Josep Maria Sanahuja Gavaldà

Resum


Aquest treball emergeix del treball consensuat i col·laboratiu entre un equip de professors-investigadors de la UAB i l'equip docent d'un Institut d'Educació Secundària per conèixer el paper del professorat de suport (USEE) a les aules ordinàries i potenciar el treball cooperatiu entre aquest professorat i el professorat d'aula en un context d'aula ordinària, mitjançant el desenvolupament d'estratègies metodològiques eficaces i innovadores per millorar el procés d'inclusió i E-A de tot l'alumnat

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra