I Congrés CIDUI 2000

Docència Universitària i Innovació
26, 27 i 28 de Juny del 2000