XII SIMPOSI CIDUI 2022

Aprendre a la universitat d’avui:
renovació o revolució?

30 de juny de 2022, Campus de la UAB