XII Congrés CIDUI 2023

Millora de les experiències d’aprenentatge: transformació i reptes

4, 5 i 6 de juliol de 2023

Campus Cappont, Universitat de Lleida