Publicació CIDUI

Docència universitària i innovació

Evolució i reptes a través dels CIDUI

Autors: Salvador Carrasco Calvo, Ignacio de Corral

Tema: Educació, Educació superior

Col·lecció: Jornades educatives

Gènere: Assaig

Editorial Octaedro, Juliol 2018

PRESENTACIÓ

Al llarg dels darrers vint anys s’ha estès en l’Educació Superior l’interès per la docència, per la innovació docent i per l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes, i els Congressos Internacionals de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) han estat un bon catalitzador de l’esforç fet pel professorat universitari.

Els CIDUI han estat una resposta de les universitats públiques catalanes a l’arribada cada cop més nombrosa d’estudiants. Calia respondre a una heterogeneïtat creixent de l’alumnat, la qual cosa exigia canvis qualitatius en els models d’aprenentatge, en l’ús de les tecnologies de la informació i en la comunicació dins la pràctica docent, i aquests congressos han mirat de fomentar l’intercanvi d’experiències de millora de la docència. La clau de la continuïtat dels congressos ha estat la cooperació interuniversitària i la coincidència en el temps d’una voluntat de transformació real de la institució, així com l’impuls de base dels professionals docents.

Els CIDUI sempre s’han organitzat tenint en compte el marc europeu i iberoamericà. En tot moment s’ha volgut una Universitat més preocupada pel què que pel com; més interessada

en el coneixement i el saber que en la seva capacitat demiúrgica; amb una clara orientació científica, humanista i social, i no exclusivament pensada des dels mercats; no obsessionada pels sistemes «cerimonials generalitzats», sinó garantista de la qualitat dels aprenentatges i capaç d’harmonitzar dues lògiques tan difícils de combinar com la del món productiu i del treball i la del saber i el coneixement científic; i centrada en la formació de professionals i en la finalitat cultural de la institució.

Amb la mirada posada en l’horitzó de les properes dècades, el llibre també analitza els desafiaments presents i futurs de la docència. L’obra permet accedir a part de la memòria del present universitari i formular alguns reptes sobre el futur de la Universitat en aspectes cabdals de la docència universitària i la innovació.

ÍNDEX

Pròleg (Josep M. Vilalta)

  1. Introducció: Algunes lliçons apreses dels CIDUI (Salvador Carrasco Calvo, Ignacio del Corral, Josep M. Tatjer)
  2. Els CIDUI (Salvador Carrasco Calvo)
  3. Un camí innovador construït pels docents de les universitats: Una visió analítica. (Maite Martínez)
  4. La cultura docent universitària (Antoni Perez-Poch, Joan Domingo, Maica Sanz, David López)
  5. Models flexibles de formació: Una resposta a les necessitats actuals (Óscar Flores, Isabel del Arco, Patricia Silva)
  6. La qualitat i l’avaluació a l’Educació Superior (Jorge Pérez)
  7. Impacte de la innovació en la docència i l’aprenentatge (Helena Benito Mundet, Magüi Pérez Cabaní, Carme Saurina Canals)
  8. La Universitat: una institució de la societat (Núria Ruiz, Manel Fandos)
  9. La docència universitària més enllà del 2020: Tendències, reptes i nous escenaris (Cristina Girona, Lourdes Guàrdia, Xavier Mas)