Simposis CIDUI

Simposis

Entre congrés i congrés el CIDUI convoca un Simposi Internacional sobre qüestions rellevants de la formació del professorat universitari i la innovació en Educació Superior. Són reunions d’experts i responsables acadèmics de les universitats organitzadores dels congressos. Amb aquesta iniciativa, el CIDUI pretén prestar un servei a les universitats organitzadores i contribuir a l’intercanvi interuniversitari sobre la realitat de l’Educació Superior a Europa i la resta del món. La taula següent permet fer-se càrrec de la importància dels temes tractats i de l’interès objectiu que té el debat compartit entre experts internacionals i responsables acadèmics universitaris sobre qüestions d’indubtable actualitat acadèmica.

Any Tema Seu
2001 Formació inicial del professorat universitari i la seva avaluació IDES UAB
2003 El portafoli docent ICE UPC
2005 Món del Treball i Universitat UAB-CIC
2007 El disseny dels ensenyaments per competències ICE UPC
2009 Docència, recerca i aprenentatge ICE UB
2011 Cap a una governança creativa en ensenyament superior eLearn Center UOC
2013 Estudiants i graduats d’avui. La resposta de les universitats IDES UAB
2015 Avaluació i canvis institucionals: cap a on anem? ICE UPC
2017 Desenvolupament professional docent: claus i reptes ICE UB

Organitzat per:

  • COVID-19

    Consulta el comunicat de l’organització del CIDUI en

    relació a l’afectació de la COVID-19

    Enllaç