VI Simposi CIDUI 2011

Universitats, estats i mercats en una Europa que canvia:
cap a una governança creativa de l’educació superior
Barcelona, 4 d’abril de 2011