V Congrés CIDUI 2008

El canvi en la cultura docent universitària
2, 3 i 4 de juliol de 2008