VIII Congrés CIDUI 2014

Models flexibles de formació:
una resposta a les necessitats actuals
2, 3 i 4 de Juliol