XI SIMPOSI INTERNACIONAL CIDUI 2020 (Online)

L’educació superior en la societat del coneixement:
reptes dels models híbrids

1 i 2 de juliol de 2020