VII Congrés CIDUI 2012

La universitat: una institució de la societat
4, 5 i 6 de Juliol