VII Congrés CIDUI 2012

La universitat: una institució de la societat
4, 5 i 6 de Juliol

Temàtica

Entenem que la reflexió i el debat sobre el compromís de la universitat, com a institució de la societat té una importància cabdal.

Programa

S’impartiràn tres tipus de sessions: monogràfiques, orals i pòster.

Ponents

Aplega un gran nombre de professorat, i altres professionals de l’educació.

Benvinguda

LA UNIVERSITAT: UNA INSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT
Amb aquest tema general es convoca el VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, que tindrà lloc a Barcelona els dies 4, 5 i 6 de juliol del 2012, amb seu a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Entenem que la reflexió i el debat sobre el compromís de la universitat, com a institució de la societat, en l’actual marc de la informació i del coneixement.

Organitzat per:

Amb la col·laboració:

aqu
  • COVID-19

    Consulta el comunicat de l’organització del CIDUI en

    relació a l’afectació de la COVID-19

    Enllaç