X Congrés CIDUI 2018

Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat

4, 5 i 6 de juliol de 2018

Palau de Congressos de Girona

Temàtica i àmbits

Aquesta edició porta per títol “Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat”.

Premis AQU Catalunya – CIDUI

Programa

Programa i descripció de les sessions del Congrés.

Normativa general

Normativa vàlida per a propostes de Comunicació Oral i Pòster.

Benvinguda

Ens plau informar-vos sobre el X CIDUI tindrà lloc al Palau de Congressos de Girona, els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2018.

Aquesta edició porta per títol “Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat”. Una de les conseqüències més importants de la societat del coneixement és la transformació dels espais i temps per a l’aprenentatge. En l’àmbit educatiu, les necessitats dels nous aprenents i el món virtual han obert un ventall de possibilitats dins d’aquesta temàtica.

Una correcta gestió d’aquesta nova dimensió ha de motivar, estimular i connectar l’aprenentatge més enllà de les aules, les universitats necessiten estar connectades amb l’entorn i la societat. Com aconseguim una coherència entre les metodologies docents i els espais i temps d’aprenentatge?

Per aquesta nova edició del CIDUI, es proposa crear un espai d’intercanvi i d’anàlisi d’estudis, experiències i propostes que aportin coneixement sobre els nous espais i temps d’aprenentatge.

Organitzat per:

Amb la col·laboració:

aqu
  • COVID-19

    Consulta el comunicat de l’organització del CIDUI en

    relació a l’afectació de la COVID-19

    Enllaç