X Congrés CIDUI 2018

Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat

4, 5 i 6 de juliol de 2018

Palau de Congressos de Girona