15/06/2018

Fi del termini d’enviament de pòsters. Fi del termini de presentació de la plantilla final de comunicació